Chuyên mục: Bài viết

Sóng hài – Harmonic Distortion

Sóng hài là do các thiết bị phi tuyến trong hệ thống điện. Một thiết bị phi tuyến là một thiết bị mà trong đó dòng điện không tuyến tính với điện áp. Hình 1 minh hoạ khái niệm này bằng trường hợp điện áp hình sin được áp dụng …

Đăng ký nhận thông báo

Đăng ký danh sách gửi email của Namchip để nhận thông tin các nội dung hữu ích và bài viết mới đến email của bạn.

Bạn đã đăng ký thành công! Vui lòng kiểm tra mail để xác nhận đăng ký!

Đã xảy ra lỗi.